Aktuelno

Mahala

Cooltura

Historijska čitanka

O Jerusalemu

4. Jul. 2016.

Davud a.s. (biblijski David, na hebrejskom Dodhavahu), Božiji poslanik, mudri sudija i vojskovođa je 1004. godine pr.n.e. zauzeo Jerusalem, proglasio ga prijestonicom i u njega prenio Musaov i Harunov Tabut – Zavjetni kovčeg. Time je ovaj grad sve do današnjeg dana, a prošle su tri hiljade godina, učinjen vjerskim, duhovnim, moralnim i kulturnim srcem triju monoteističkih religija: židovstva, islama i kršćanstva.